Previous Page  6 / 8 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 8 Next Page
Page Background

© Concentra - GVA Citta Metropool, 18 juni 2016 , blz. 32

beschrijft Rita. “Mijnman heeft er het dak afge-

haald en er een doorzichtige koepel op geplaatst.

Aan eenmuur van het vroegere pakhuis hangt nog

een takel met katrolblok, waarmee de goederen

naar bovenwerden gehesen of werden neergela-

ten. En beneden is er nog een gewelfde kelder. In de

jaren twintig van de vorige eeuw is het huis in han-

den gekomen van de familie Gerharz-Delvaux, die

hier onder meer paardenstallen had.”

Op de binnenplaats heb je ook zicht op de overdekte

terrassen aan de achterzijde van het gebouw. “Na

de TweedeWereldoorlogwerd het huis in apparte-

menten verdeeld. Er was in die tijd veel nood aan

woningen. Toenwe het kochten, zag je boven nog

de dichtgemaakte balkons, waar zich ondermeer de

badkamers bevonden. Mijnman heeft die platen er

afgehaald en er glazen ramen ingezet.”

Een hele verbetering. De lichte balkons lijken ge-

woon bij het huis te horen, hoewel ze er pas in de

jaren tachtig zijn opgezet. Rita’smanDirk heeft ook

ijzeren deuren gemaakt, volgens de patronen van

de oorspronkelijke deuren in de inkomhal. Dat is

ook de charme van het hele huis: hoewel het niet

volledig authentiek is, is hij erin geslaagd omhet in

de oorspronkelijke stijl te restaureren. Zo heeft hij

ook een gigantische koepel gemaakt voor een ruim-

te die de verbinding vormt tussen de feestzaal be-

neden en de binnenplaats, met de hulp van kunst-

smid en vriend Carl Muylle. Dat deman creatief is,

zienwe in de hele inrichting van het huis. Van de

tegelvloeren tot de deuren, Dirk heeft er de hand in

gehad. Overal hangen ook zijn schilderijen, wat het

huis een heel persoonlijke touch geeft.

Opvolging verzekerd

Via de trap in het achtergelegen pakhuis, waar je

nog de twee luiken ziet waarlangs de goederen

in de kelder werden gelaten, kom je in de gro-

tere feestzaal terecht. Hier kunnen zo’n honderd

gasten zitten. Ook de keuken is er gelegen, waar

tegenwoordig niet meer Rita zelf maar haar zoon

Maximiliaan achter de kookpotten staat. “Als kind

was ik hier al aan het opdienen in de zaak, samen

met mijn broer”, vertelt hij. “Eerst haddenwe al-

leen de feestzaal beneden enwas de keuken nog

op de bovenste verdieping gelegen. Dat beteken-

de heel wat trappen lopenmet bordjes in de hand

(lacht)

. Uiteindelijk ben ik een opleiding hotel-

management gaan volgen en ben ik stilaan in de

keuken terechtgekomen. Ik ben er dus een beetje

ingerold. Het is eigenlijk door mijn komst dat de

zaak is uitgebreid.”

Sinds januari is Caroline Van Cauwenberghe er-

bij gekomen. “Ik kendeMax al jaren en ben hem

toevallig tegengekomen toen ik professioneel

een nieuwe richtingwou uitgaan”, vertelt ze. “We

hebben eerst eventjes proefgedraaid, maar zijn er

nu al enkelemaanden samen ingevlogen.”

En blijft het allemaal bij hetzelfde in de toekomst?

“Dat wetenwe nog niet. De huidige formulewerkt

alleszins goed, dus is er voorlopig geen reden om

te veranderen. Enwat de toekomst brengt, dat

zienwe dan nogwel.”

“Als kind diende ik

hier al in de zaak op,

samen met mijn broer”

zoon Maximiliaan

Links:

Caroline en

Maximilaan

staan in de

keuken achter de

kookpotten.

Rechts:

De feestzaal met

de feesttafel voor

dertig personen.

INFO:

De Lokeend

Generaal

Belliardstraat 11

2000 Antwerpen

03-231.80.16

www.lokeend.be